Zahraniční studijní cesta

Uskutečnila se ve dnech 20. - 22. 3. 2012.

Místo konání: Slovensko

                       Žilinský samosprávný kraj

                       město Žilina

                       Univerzita v Žilině