V. rok udržitelnosti

V. rok udržitelnosti

 

I. Vzdělávacího modulu PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE upravovaná pro reklamu a velkoplošný tisk

Odborní lektoři: Bc. Věra Bauerová, Bc. Jana Gruberová

Počet úspěšných frekventantů: 3

Termíny a obsahová část:

20. a 22. září 2018 - teoretická část - portrét, produktová fotografie

praktická část (ateliér) - portrét, produktová fotografie

4. a 5. říjen 2018 - přednáška "Komunikace", diskuze – reklama v médiích

praktická část -  foto portrét, produkt - osvětlování a využití různých clon fotoaparátů, úprava snímků na PC

25. a 26. říjen 2018 -  prezentace a výběr snímků, úpravy snímků určených k tisku, prezentace

hotových snímků, vyhodnocení prací jednotlivých frekventantů, předání certifikátů

 

 

 

II. vzdělávací modul KRAJINÁŘSKÁ FOTOGRAFIE zpracovávaná systémem HDR

Odborní lektoři: Bc. Věra Bauerová, Ing. Dana Minaříková

Počet úspěšných frekventantů: 3

Termíny a obsahová část:

25. a 26. červen 2018 - přednáška "Komunikace", odborné prezentace a seznámení s

                                   programem HDR, praktická část – fotografování v exteriéru

27.  a 28. srpen 2018 - fotografování v exteriéru, praktické ukázky úprav fotografií

4. a 7. září 2018  - úprava fotografií na PC, přednáška a rozbor snímků, vyhodnocení

                                               prací jednotlivých frekventantů, předání certifikátů

 

 

III. vzdělávací modul FOTOGRAFIE určená pro dekoraci interiérů

Odborní lektoři: Bc. Věra Bauerová, Bc. Jana Gruberová, Mgr. Dušan Balský

 

Počet úspěšných frekventantů: 3

Termíny a obsahová část:

3. a 4. prosinec 2018 - přednáška "Komunikace", teoretická část -  světlo a zátiší,

ukázky zátiší, praktická část – fotografování v ateliéru: analogové a digitální fotoaparáty, příprava snímků

18. a 19. prosinec 2018 - práce ve fotoateliéru, práce na PC, práce v temné komoře

16. a 17. leden 2019 - praktická část -  dokončovací práce, zhodnocení, předání certifikátů,

                                   závěrečná diskuze