Plánované výstupy projektu

Zpracování studijní opory tří modulů v tištěné a elektronické podobě

 

Pilotní ověření frekventantů cílové skupiny projektu

 

Uskutečnění jednotlivých kurzů

 

Zpětnovazební ověření zpracovaných studijních a učebních opor

 

Realizovaná zahraniční studijní cesta na Slovensku

 

Výstava z prací frekventantů

 

Katalog fotografií z prací frekventantů

 

Digitalizované jednotlivé moduly vzdělávacího programu

 

Závěrečná konference projektu

 

Závěrečná výstava prací frekventantů