Klíčové aktivity projektu

I. klíčová aktivita

TVORBA STUDIJNÍCH OPOR

 

II. klíčová aktivita

PŘÍPRAVA A REALIZACE PILOTNÍHO OVĚŘENÍ MODULŮ

 

III. klíčová aktivita

DIGITALIZACE STUDIJNÍCH OPOR

 

IV. klíčová aktivita

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE, DISEMINACE PROJEKTU