IV. rok udržitelnosti

 

 

I. Vzdělávacího modulu PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE upravovaná pro reklamu a velkoplošný tisk

Odborní lektoři: Bc. Věra Bauerová, Bc. Jana Gruberová

Počet úspěšných frekventantů: 3

Termíny a obsahová část:

19. a 20. ledna 2018 - teoretická část - portrét, produktová fotografie

praktická část (ateliér) - portrét, produktová fotografie

1. a 2. února 2018 - přednáška "Komunikace", diskuze – reklama v médiích

praktická část -  foto portrét, produkt - osvětlování a využití různých clon fotoaparátů, úprava snímků na PC

9. a 10. února 2018 - finální úpravy všech vybraných snímků určených pro tisk, prezentace 

hotových snímků, vyhodnocení prací jednotlivých frekventantů, předání certifikátů

 

 

 

II. vzdělávací modul KRAJINÁŘSKÁ FOTOGRAFIE zpracovávaná systémem HDR

Odborní lektoři: Bc. Věra Bauerová, Ing. Dana Minaříková

Počet úspěšných frekventantů: 3

Termíny a obsahová část:

24. a 25. října 2017 - přednáška "Komunikace", odborné prezentace a seznámení s

                                   programem HDR, praktická část – fotografování v exteriéru

10.  a 11. listopadu 2017 - fotografování v exteriéru, praktické ukázky úprav fotografií

16. a 20. listopadu 2017  - úprava fotografií na PC, přednáška a rozbor snímků, vyhodnocení

                                               prací jednotlivých frekventantů, předání certifikátů

 

 

III. vzdělávací modul FOTOGRAFIE určená pro dekoraci interiérů

Odborní lektoři: Bc. Věra Bauerová, Bc. Jana Gruberová, Mgr. Dušan Balský

 

Počet úspěšných frekventantů: 4

Termíny a obsahová část:

1. a 2. prosince 2017 - přednáška "Komunikace", teoretická část -  světlo a zátiší,

ukázky zátiší, praktická část – fotografování v ateliéru: analogové a digitální fotoaparáty, příprava snímků

8. a 9. prosince 2017 - práce ve fotoateliéru, práce na PC, práce v temné komoře

16. a 17. prosince 2017 - praktická část -  dokončovací práce, zhodnocení, předání certifikátů,

                                   závěrečná diskuze