Informace o projektu

Hlavním cílem projektu je zvyšování a rozšiřování odborných kompetencí frekventantů dalšího vzdělávání oboru fotograf a vlastní rozvoj profesní stránky osobnosti s ohledem na udržení odborné pracovní síly na trhu práce. Získání nových informací v oboru fotograf, a to prostřednictvím realizace kombinace prezenčního a distačního vzdělávání, odborných seminářů spojených s praktickými ukázkami a činnostmi v oboru fotograf.

 

Konkrétně se jedná o tyto tři nové vzdělávací moduly:

  1. Portrétní fotografie upravovaná pro reklamu a velkoplošný tisk
  2. Krajinářská fotografie zpracovávaná systémem HDR
  3. Fotografie (zátiší, geometrické kompozice) určená pro dekoraci interiérů

 

Projekt naplňuje následující cíle: