III. rok udržitelnosti

 

I. Vzdělávacího modulu PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE upravovaná pro reklamu a velkoplošný tisk

Odborní lektoři: Bc. Věra Bauerová, Bc. Jana Gruberová

Počet úspěšných frekventantů: 4

Termíny a obsahová část:

12. a 13. října 2016 - portrét (teoretická část), produktová fotografie (teoretická část), praktická čát - portrét, produktová fotografie

20. a 21. října 2016 - přednáška "Komunikace", práce v exteriéru,  úprava snímků na PC, fotomontáž, výběr snímků k tisku, hodnocení snímků

26. a 27. října 2016 - zpracování fotografií, tisk fotografií, přednáška "Formy komunikace", zhodnocení, předání certifikátů

 

II. vzdělávací modul KRAJINÁŘSKÁ FOTOGRAFIE zpracovávaná systémem HDR

Odborní lektoři: Bc. Jana Gruberová, Bc. Věra Bauerová, Ing. Dana Minaříková

Počet úspěšných frekventantů: 4

Termíny a obsahová část:

07. a 08. září  2016 - přednáška "Komunikace", odborné prezentace HDR, focení v exteriéru

14.  a 15. září 2016 - focení v exteriéru, seznámení s programem na zpracování fotografií systémem HDR, praktické ukázky úprav fotografií, práce s programem, vlastní úprava fotografií

28. a 29. září 2016  - úprava fotografií na PC, přednáška "Komunikace", vyhodnocení prací jednotlivých frekventantů, předání certifikátů

 

III. vzdělávací modul FOTOGRAFIE určená pro dekoraci interiérů

Odborní lektoři: Bc. Věra Bauerová, Bc. Jana Gruberová, Mgr. Dušan Balský

Počet úspěšných frekventantů: 3

Termíny a obsahová část:

10. a 11. listopadu 2016 - přednáška "Komunikace", zátiší (teoretická část), světlo a zátiší (teoretická část), fotografování v ateliéru

18. a 19. listopadu 2016 - práce ve fotoateliéru

25. a 26. listopadu 2016 - praktická část, dokončovací práce, zhodnocení, předání certifikátů

foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto