I. rok udržitelnosti

I. Vzdělávacího modulu PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE upravovaná pro reklamu a velkoplošný tisk

Odborní lektoři: Bc. Věra Bauerová, Bc. Jana Gruberová

Počet úspěšných frekventantů: 5

Termíny a obsahová část:

12. ledna 2015 - portrét (teoretická část), produktová fotografie (teoretická část), praktická čát - portrét, produktová fotografie

13. ledna 2015 - úprava snímků na PC, fotomontáž, výběr snímků k tisku, hodnocení snímků

14. ledna 2015 - přednáška "Formy komunikace", zhodnocení I. vzdělávacího modulu, předání certifikátů

 

II. vzdělávací modul KRAJINÁŘSKÁ FOTOGRAFIE zpracovávaná systémem HDR

Odborní lektoři: Bc. Jana Gruberová, Bc. Věra Bauerová

Počet úspěšných frekventantů: 5

Termíny a obsahová část:

26. ledna 2015 - focení v exteriéru (kajinářská fotografie)

27. ledna 2015 - seznámení s programem na zpracování fotografií systémem HDR, praktické ukázky úprav fotografií, práce s programem, vlastní úprava fotografií

28. ledna 2015 - přednáška "Komunikace", vyhodnocení prací jednotlivých frekventantů, předání certifikátů

 

III. vzdělávací modul FOTOGRAFIE určená pro dekoraci interiérů

Odborní lektoři: Bc. Věra Bauerová, Bc. Jana Gruberová

Počet úspěšných frekventantů: 5

Termíny a obsahová část:

09. února 2015 - přednáška "Komunikace", zátiší (teoretická část), světlo a zátiší (teoretická část)

10. února 2015 - práce ve fotoateliéru

11. února 2015 - praktická část, dokončovací práce, zhodnocení, předání certifikátů