Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou účastníci dalšího vzdělávání, kteří si chtějí rozšířit odborné kompetence oboru fotograf a získat větší možnosti uplatnění na trhu práce.

Účastníci projektu dostanou prostor se aktuálně vyjadřovat k jednotlivým dílčím aktivtám v projektu, především z pohledu dopadu na praxi. Součastí aktivit budou názorné praktické ukázky z oboru fotograf, do kterých budou aktivně zapojeni všichni účastníci projektu.

Jednotlivé aktivity budou účastníci projektu také hodnotit v dotaznících vzdělávacích aktivit realizátora projektu, které budou součástí celkového monitoringu projektu.

Přínosem pro frekventanty dalšího vzdělávání oboru fotograf je nejen rozšíření kvalifikace a vlastní rozvoj profesní stránky osobnosti, ale i získání nových informací a zajímavostí, praktických zkušeností a dovedností v profesi fotograf.

Cílová skupina získá i přehled o kompetencích v oblasti komunikace a týmové práce, pro usnadnění realizace svojí profese na trhu práce.

Neméně významným přínosem pak bude podpora sdružování a vzájemná spolupráce účastníků projektu, výměna zkušeností a poznatků z praxe, která budou navázána během realizace projektu.