Časový harmonogram projektu

Tvorba studijních opor

březen 2011 - červen 2012

 

Příprava a realizace pilotního ověření modulů

únor 2012 - listopad 2013

 

Digitalizace studijních opor

únor 2012 - listopad 2013

 

Závěrečná konference, diseminace projektu

listopad 2013 - únor 2014